Spillekvelder hos Dragulf

Hurra! Folk kommer! Våre gratis spillekvelder i både Oslo Schakselskap og på NTG i høst har vært en stor suksess. Rundt 30 barn har møtt opp jevnlig i Oslo og litt færre i Bærum. Det er vi fornøyde med. 

 

Det er et lite steg fra å være med på kurs på skolen til å begynne å spille sjakk også på kveldstid. Da er man godt på vei til å bli sjakkspiller på ordentlig. Vi har våre månedlige barneturneringer på NTG, og disse fungerer også helt fint. Vi får stadig flere barn med i våre såkalte «voksenturneringer» parallelt på NTG.

 

I sjakk bryr vi oss egentlig ikke om alder. Vi vet at barn lærer enormt mye fortere enn voksne, men det er bare stas at ungdommen overtar.

Stor takk til Arne-Birger Lund for kjempeinnsats som instruktør og ekte ildsjel. Det er flott med Magnus-effekt, men uten ildsjelene skjer ingen ting. 

Vi fortsetter naturligvis med vårt tilbud både i OSS og på NTG og håper enda flere barn og unge vil møte opp på våre klubbkvelder!

 Les mer på http://dragulf.no/accordions/view/kveldskurs.

 

 


Tilbake
Список тем