Midtstuen Open 2019

Det ble en fantastisk turnering på Midtstuen Ungdomsskole, med hele 78 ivrige og dyktige deltakere! Størst oppslutning var det blant elevene fra 8. trinn, men også 9. og 10. trinn var godt representert. Ekstra gledelig var det å se at det var mange jenter som deltok, da rundt én tredjedel av deltakerne var jenter! Sjakk er generelt en mannsdominert sport, så vi blir ekstra glad når jentene blir med og tar opp kampen med gutta!

På Midtstuen har både lærere og elever gjort en veldig god jobb for å bygge opp spenningen til denne turneringen, med både sjakkspilling på skolen og inforunder om turneringen på de ulike trinnene. Dette var noe som kom tydelig frem på turneringsdagen, da interessen var stor, og deltakerantallet ble imponerende høyt! Man kunne også merke at elevene hadde fått øvd seg litt på forhånd, da så godt som alle hadde fått på plass grunnleggende sjakkferdigheter. Turneringen ble dermed en stor suksess, og vi må si takk for den gode hjelpen vi fikk av lærere og elever både før, etter, og underveis i turneringen! Dette er til stor nytte for oss, og gjør det enda enklere å arrangere.

Nå ser vi frem til å se elevene fra Midtstuen i Oslofinalen!

RESULTATER