Ringstabekk Open 2019

Da er vi i gang! Ringstabekk var første skole ut i første versjon av Bærumsjakken med 58 deltakere, hvilket er ganske bra. Normalen er rundt 50, så Ringstabekk synes å gå hardt ut på flere måter. Har de allerede lagt seg i hardtrening for å bli beste ungdomsskole i finalen på Henie Onstad Kunstsenter i slutten av måneden?

Det ser ut som vi må gå for fem spillere videre til finalen, og vi ønsker å legge inn et kriterium om at det må være spillere fra alle trinn. På Ringstabekk kom tre 10.-klassinger først, men på de to neste plassene kom spiller fra de to andre trinnene. Så det passet jo bra. Disse fem kan i hvert fall begynne forberedelsene til finalen, men kjør gjerne på dere andre også!

Vi registrerer videre at Ringstabekk var en meget fin skole med flotte lokaler med god mikrofon og stor skjerm. Takk til de to lærerne som hjalp til. Og til nydelig ungdom for perfekt sjakkoppførsel! :-)

RESULTATER