Rud VGS Open 2019

Kvalitet framfor kvantitet heter det seg noen ganger. Det var bare 6 deltakere på Rud denne gangen, men det muliggjorde mer skolering mellom rundene. Dette er ikke bare en turnering, det er også et sjakk-kurs! 😊

Vi har en liste av temaer vi ønsker å formidle, men med en lydhør forsamling, kan vi gå videre. Det er uendelig mye å lære, så ingen fare med det. Som kurs betraktet er seks deltagere et nydelig tall.

En annen fordel er at nesten alle gikk videre til finalen mandag 28. oktober på Henie Onstad Kunstsenter. Der vil alle skolene stille med samme antall, så det er ennå mulig for Rud å bli beste sjakk-skole i Bærum.

RESULTATER