Oktober

Nivå 1: Hvit trekker og setter matt i ett – 1 – trekk. 

 

Nivå 2: Hvit trekker og setter matt i to – 2 – trekk. 

 

Nivå 3: Hvit trekker og vinner.