Jenteløft hos Dragulf

Vi i Dragulf er stolte av det jentemiljøet som vi har skapt i løpet av de siste årene, og det flotte miljøet blir bare større og større. Gjennom slike tilbud som sjakkleir for jenter prøver vi å jevne ut fordelingen mellom jenter og gutter i en mannsdominert idrett. I år har vi hatt vårt største oppmøte så langt, som var på nivået med talentsamlingen som foregikk samtidig. Det viser at det er tydelig interesse for sjakk blant jenter, og flere slike tilbud vil spille en nøkkelrolle for å øke kvinnelig representasjon i sjakk. I tillegg til det, er vi takknemlige for at to av Norges kvinnelige toppspillere Thyra Kvendseth og Ingrid Skaslien har bidratt til å være et godt forbilde og gode trenere for jentene.

Det ble fem fine dager på leir for jentene med både sjakktrening, spilling, ulike aktiviteter og nye venner. Dagene var fylt med stort engasjement og sjakkglede, og vi håper denne leiren bidrar til at mange av jentene ønsker å fortsette å spille sjakk!

Fra mandag til torsdag ble jentene kjent med hverandre og dagene startet med spilling etterfulgt av sjakkundervisning. Timene etter lunsj ble fylt med bl.a. maling, basketsjakk, lek og samarbeid om ulike sjakkoppgaver i grupper. Selv om sjakkundervisningen var fordelt i to grupper foregikk de andre aktiviteter i en, og alle ble en stor sammensveiset gjeng.

Fredagen gikk til turneringsspill. Her fikk alle mulighet til å prøve ut det de hadde lært gjennom uken, noen prøvde seg på nye åpninger og matt motiver bl.a.

Målet med uken har vært å ha en sosial samling samtidig som alle skulle kunne ta med seg nye sjakk kunstaper. Det var vellykket, og vi håper å se alle igjen på turnering eller ny leir!