NTG eye q GP februar 2016

Veldig hyggelig er det så se så bra oppslutning i de to laveste klassene. Men hva skal vi finne på for å få flere av de beste med?

Det ryktes at det starter for tidlig. At de gode NTG-elevene ikke klarer å komme seg opp om morgenen. Vi skulle gjerne hatt med flere her. Men mange spiller andre steder, og mange benytter sjansen i helgene til å dra hjem. 

Men det føles litt urettferdig at så stor andel av premiepotten går til høyeste klasse når flesteparten av de betalende er med i de to øvrige klassene. Så vi forsøker en justering av dette til neste gang. I neste turnering går størstedelen av pengene til gruppe B og C!