NTG eye q GP juni 2016

Det var ingen barneturnering denne gangen, slik det pleier. Den er forskjøvet til 1. juli i sammenheng med kommende sommerleir for barn.  Men mange unge dukket opp likevel, hvilket er veldig hyggelig.

Det er litt av tanken med det vi holder på med at det skal være en vei inn i «voksenverdenen».  Det er greit å starte i barneturneringene, men virkelig moro blir det når man også kjemper med de voksne og får rating.

Veldig hyggelig er det også med alle våre «gjengangere». Mange kommer tilbake gang på gang, og det liker vi. Vi håper alle opplever at de ønsker å komme igjen og tar gjerne i mot enda flere deltagere, spesielt i A-klassen.