NTG eye q GP mars 2016

Veldig hyggelig er det at så mange ønsker å starte påsken med sjakk på NTG. 53 deltagere var det i barneturneringen og 84 i «den voksne». Særlig C-gruppen har vokst seg stor og fin med 45 deltagere.

Mange har tatt skrittet videre fra barneturneringer til voksenturneringer, og mange har allerede begynt å klatre oppover i klassene.

Det er akkurat slik vi ønsker det. At tilbudet skal være komplett fra første trekk til, tja, hva skal man si? Magnus Carlsen har gått samme vei og for han var det ingen grenser. Det går an. Det vet vi. Er det en framtidig utfordr